Årsregnskaber


Selskabets regnskabsperiode er fra 01. juli til 30. juni.

Årsregnskabet opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.

Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

DOWNLOAD
Regnskab 2017-2018.pdf
DOWNLOAD
Regnskab 2016-2017.pdf
DOWNLOAD
Regnskab 2015-2016.pdf
DOWNLOAD
Regnskab 2014-2015.pdf
DOWNLOAD
Regnskab 2013-2014.pdf
DOWNLOAD
Regnskab 2012-2013.pdf
DOWNLOAD
Regnskab 2011-2012.pdf
DOWNLOAD
Regnskab 2010-2011.pdf
DOWNLOAD
Regnskab 2009-2010.pdf
DOWNLOAD
Regnskab 2008-2009.pdf
DOWNLOAD
Regnskab 2007-2008.pdf
DOWNLOAD
Regnskab 2006-2007.pdf