Generalforsamling 2019

8. september 2019

Medbring regnskab

Regnskabet omdeles sammen med indkaldelsen.

Man skal derfor huske at medbringe regnskabet til generalforsamlingen. 

Generalforsamling 2019

Generalforsamlingen afholdes i år kl. 18.00, fordi der i anledning af 25 års jubilæet efterfølgende inviteres til spisning.

Tilmelding til spisning skal ske senest den 22. september 2019.

Ordinær generalforsamling tirsdag den 26. september 2019 kl. 18.00 afholdes i Nordgårdens Selskabslokaler, Strandvejen 3, Skuldelev, 4050 Skibby

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning for det forløbne regnskabsår

3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse

4. Budget for indeværende driftsår fremlægges

5. Forslag fra bestyrelsen, herunder investeringsplan for kommende år

6. Indkomne forslag fra andelshavere

7. valg af bestyrelse

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen

9. Valg af revisor

10. Eventuelt

På valg er

Bestyrelsesmedlemmer

Formand Niels Jørgen Pedersen

Sekretær Martin Kirchgässner

Medlem Niels L. Pedersen

Suppleanter til bestyrelsen

1. Povl Hasfeldt

2. Bente Vivian Andersen

Revisor

Poul Wisneiwski, Beierholm Roskilde