Generalforsamling

8. september 2017

Generalforsamling


Ordinær generalforsamling tirsdag den 26. september 2017 kl. 19.00 i Skuldelev Hallens Café


Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
5. Forslag fra bestyrelsen, herunder investeringsplan for kommende år.
6. Indkomne forslag fra andelshavere.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.


På valg er:

Niels Jørgen Pedersen

Niels L. Pedersen

Martin Kirchgässner

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.