Støjgener

24. december 2017

Støjgener

Kære naboer og brugere til Skuldelev Energiselskab

I 2016 blev det besluttet, at der skulle etableres et anlæg til afbrænding af den vedholdige biomasse, der bliver til overs ved kompostering af afklip fra haver og parker afleveret på kommunernes genbrugsstationer.

Formålet med anlægget var primært at kunne fremstille billigere varme til forbrugerne og sekundært at nedbringe CO₂ udslippet fra varmeværket.

 

I starten af 2017 begyndte bygningen af anlægget ved først at spunse til udgravning af gruben (beholder til biomasse/brændsel).
Derefter udgravning, støbning og bygning af kedelrum samt transportbånd fra gruben til kedelrummet (den skrå bygning).

Efter planen begyndte indkøring af anlægget i slutningen af september og skulle have været afsluttet i oktober 2017

 

I forbindelse med indkøring blev der fundet nogle udfordringer med både anlægget og også med selve biomassen/brændslet, som indeholdt store mængder sten og jern.

Skuldelev Energiselskab har og er i løbende kontakt med leverandøren af biomasse/brændsel samt til entreprenøren, som opfører anlægget.

 

De udfordringer vi har observeret, er blandt andet støj fra skorstenen og fra selve kedlen.

Indkøring af anlægget er fortsat i gang, og vi forventer først at være helt færdige med indkøringen i slutningen af januar 2018.

 

Både Skuldelev Energiselskab samt vor entreprenør gør alt hvad der er muligt for at mindske de gener, som der måtte komme i forbindelse med indkøringen.

 

Vi skal derfor beklage de forhold som er forekommet, samt de eventuelle gener som der vil være i perioden frem til slutningen af januar 2018.

 

For at kunne sikre at vi fanger alle gener, er det af stor vigtighed, at der bliver indmeldt via hjemmesiden således at vi sammen med vor entreprenør kan gøre indsatsen præcist, der hvor behovet er størst.

 

Venlig hilsen
Bestyrelsen i Skuldelev Energiselskab