Skuldelev Energiselskab a.m.b.a.

Få mest mulig ud af din fjernvarme

Tilmeld dig e-Boks

Vi indfører digital post, så du kan få dine breve i e-Boks. Det er hurtigt, nemt og bedre for miljøet – og du slipper for at tømme postkassen

Tilmeld e-Boks

Meld flytning

Husk at melde flytning. Vi kan først lave din flytteopgørelse, når vi har dine aflæsninger.

Meld flytning

Hvordan styrer man varmen

Hvordan styrer man varmen? Hvilken termostat skal jeg vælge?

Læs mere

Nyheder

Møde for andelshavere

Grundet efterspørgsel på baggrund af varslede prisstigninger, har Bestyrelsen besluttet, at stille sig til rådighed for spørgsmål fra andelshaverne, torsdag d. 7/7 kl. 1900 på varmeværket. Tilmelding på mail info@skuldelevenergiselskab.dk

VARSLING AF PRISSTIGNING

Det er med stor beklagelse og frustration at Skuldelev energiselskab må varsle forhøjelse af prisen på
varme i næste regnskabsår 2022/2023
Der er flere grunde til at dette bliver nødvendigt.
Som bekendt bliver alting dyrere for tiden. Vi er blevet varslet prisstigninger på flis til biokedlen på 30%. El
til værkets mange pumper og elektriske installationer er steget med over 300% fra sidste halvår af 2021, til
første halvår af 2022. Til sidst er gas som bekendt steget meget voldsomt. Selvom driftslederen arbejder
hårdt på at der laves så billig varme som muligt, er det nødvendigt at budgettere med brugen af gas og de
udsving der måtte være, for at garantere stabil drift.
Derudover kæmper værket fortsat med efterdønninger efter de sidste års drift. 3 driftsledere inden for kort
tid med dårlig overdragelse, uigennemsigtig administration og fejlbudgeterede projekter, har gjort at der
dette varmeår har været en kamp på likviditeten.
På baggrund af dette har bestyrelsen valgt at udlicitere administrationen til eksternt firma, så bestyrelsen
fremadrettet kan få et retvisende og kontinuerligt billede af værkets drift.
For varmeåret 2022/2023
- Prisen pr. MWh vil være 798 kr.
- Fast afgift over 100 m2 bolig vil være 6600 kr.
- Fast afgift under 100 m2 bolig vil være 5800 kr.

Priserne er inkl. moms

Vi afvejer hver dag vores muligheder for varmeproduktionen og hvad der er mest rentabelt at køre med,
for at lave den billigste varme til jer forbrugere. Det er derfor også lykkedes det sidste år at få værket op at
køre med stabil og effektiv drift, og dette arbejde fortsætter ufortrødent fremadrettet.

Bestyrelsen
Skuldelev energiselskab