Skuldelev Energiselskab A.M.B.A

Andelsselskabet Skuldelev Energiselskab A.M.B.A er et privat ejet selskab med begrænset ansvar til levering af varme i Skuldelev by. Selskabet er ejet af de varmemodtagere, der er andelshavere.

Det samlede aftalegrundlag mellem energiselskabet og forbrugeren består af følgende:

  • Vedtægter

  • Almindelige Bestemmelser for Fjernvarmelevering

  • Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering

  • Takstblad

  • Leveringsaftale

  • Velkomstbrev

Energitilsynet varetager tilsyns- og klagefunktionen på energiområdet efter energiforsyningslovene, hvilket vil sige kontrol med priser og generelle leveringsbestemmelser, og kan gribe ind overfor vilkår og priser, som de finder urimelige.

Ankenævnet på Energiområdet kan tage stilling til eventuelle civilretlige spørgsmål vedrørende forholdet mellem fjernvarmeværker og forbrugere.