Rettelse ift. budget for regnskabsåret 2022-2023

Der er sket en fejl ifb. budgettering af renteudgifter, hvorfor posten falder fra de budgetterede 167.000 til 297.000 fordelt på følgende:

Renter til realkreditinstitutter: 207.000 kr.

Renter til pengeinstitutter: 20.000 kr.

Garantiomkostninger: 70.000 kr.

Denne rettelse indgår i det løbende tilrettede budget

//