Informationer

Energitilsynet varetager tilsyns- og klagefunktionen på energiområdet efter energiforsyningslovene, hvilket vil sige kontrol med priser og generelle leveringsbestemmelser, og kan gribe ind overfor vilkår og priser, som de finder urimelige.


Ankenævnet på Energiområdet kan tage stilling til eventuelle civilretlige spørgsmål vedrørende forholdet mellem fjernvarmeværker og forbrugere.