Bestyrelsen har besluttet en ramme, der udgør den overordnede sikkerhed for at opretholde it-sikkerheden hos Skuldelev Energiselskab.

Hensigten er at lægge et fundament, så kritiske og fortrolige informationer og systemer kan bevare deres fortrolighed, integritet og tilgængelighed.

Idet brugen af it anses for at være en meget vigtig forudsætning for Skuldelev Energiselskabs eksistens, vil det være nødvendigt at sikre Skuldelev Energiselskabs it-ressourcer (data, software, hardware og kommunikationsforbindelser).

Derfor vil vi etablere og vedligeholde en afbalanceret it-sikkerhed, som i denne sammenhæng omfatter alle nødvendige organisatoriske, fysiske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger.

It-ressourcerne skal med andre ord beskyttes mod misbrug, manipulation, ødelæggelse og tab, samt mod at blive fejlbehæftede. Beskyttelsen skal virke mod alle former for trusler, interne eller eksterne, hændelige eller bevidste.

Skuldelev Energiselskab ønsker at opnå:

  • Fortrolighed, integritet og tilgængelighed af persondata i overensstemmelse med kravene i EU’s persondataforordning
  • Høj driftssikkerhed og minimeret risiko for større nedbrud og tab af data
  • Opretholdelse af et image som en virksomhed, der demonstrerer kvalitet og sammenhæng i brugen af it