Betaling for fjernvarme


Selskabets årlige omkostninger beregnes og fordeles efter en af bestyrelsen udarbejdet og på generalforsamlingen godkendt tarif under hensyntagen til Energistyrelsens retningslinjer om kostægte tariffastsættelse.

Bestyrelsen udsendte i starten af året 2014 et brev til samtlige andelshavere, hvoraf det fremgik, at der var truffet beslutning om ændring af betalingsterminer fra 10 til 4 aconto betalinger pr. år.

Beslutningen blev truffet på baggrund af et stigende tilgodehavende hos varmeforbrugere, hvilket medførte en højere varmepris for de varmemodtagere, der betaler til tiden.

På den efterfølgende generalforsamling gav dette anledning til en debat. Generalforsamlingen pålagde bestyrelsen at udsende en meddelelse med en præcisering af reglerne for betaling.

Bestyrelsen fastholdt beslutningen om at der skal være 4 aconto betalinger pr. år, idet det allerede har bevist sit værd i form af lavere tilgodehavende hos varmeforbrugerne.

De almindelige bestemmelser om, at enkelte varmeforbrugere kan få en anden midlertidig betalingsordning, på baggrund af en pludselig opstået social hændelse, er stadig gældende.

Er der derfor problemer med betaling af en enkelt termin, kan driftslederen kontaktes for en midlertidig ordning.

//