Økonomi

Som andelshaver kan optages en fysisk eller juridisk person, såfremt denne er:

  • Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom.

  • Ejer af en ejerlejlighed eller ejer af en andelsbolig, når denne har egen hovedmåler tilhørende selskabet.

  • Ejer af bygning på lejet grund.

  • En ejerlejlighedsforening, en andelsboligforening eller et boligselskab, der har selvstændige direkte tilslutninger til selskabets ledningsnet med hovedmåler tilhørende selskabet.

Andelen er knyttet til den faste ejendom. Andelen kan ikke gøres til genstand for arrest eller eksekution.

I forhold til tredjemand hæfter den enkelte andelshaver for selskabets forpligtelser alene med det af andelshaveren pålignede indskud. Herudover hæfter andelshaveren ikke personligt.

Andelshavere, varmeaftagere og ikke-andelshavere skal respektere selskabets gældende vedtægter samt de øvrige udleverede vilkår for levering af fjernvarme, der måtte være gældende for selskabet, f.eks. tarifblade og de af selskabets bestyrelse udarbejdede generelle leveringsbestemmelser.

//