Bestyrelsen

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. 

Bestyrelsen pr. 27. september 2018

Formand 
Niels Jørgen Pedersen
Næstformand
Henrik Bihl
Kasserer
Ingelise Hansen
Sekretær
Martin Kirchgässner
Medlem
Jesper Bengtson
Medlem
Niels L. Pedersen
Kommunens repræsentant
Nicolai Pandorff
1. suppleant
Povl Hasfeldt
2. suppleant
Bente Vivian Andersen
Revisor
Poul Wisniewski, Beierholm Roskilde