Bestyrelsen

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. 

Bestyrelsen pr. 10. oktober 2021

Formand 
Niels L. Pedersen
Næstformand
Jesper Bengtsson
Kasserer
Bent Jakobsen
Sekretær
Mathias Kristensen
Medlem
Anne-Luise Skovmand
Medlem
Henrik Nielsen
Kommunens repræsentant
Nicolai Pandorff
1. suppleant
Jan Wennerfeldt
Revisor
Poul Wisniewski, Beierholm Roskilde