Bestyrelsen

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. 

Bestyrelsen pr. 29. september 2016

 

 

Formand 
Niels Jørgen Pedersen NJ


Næstformand
Henrik Bihl


Kasserer
Ingelise Hansen


Sekretær
Martin Kirchgässner


Medlem
Jesper Bengtson


Medlem
Niels L. Pedersen


Kommunens repræsentant
Tina Tving Stauning


1. suppleant
Svend Christensen


2. suppleant
Povl Hasfeldt


Revisor
OBK Revision. Registreret Revisor ApS