Byggeri på Skuldelev varmeværk

14. januar 2024
Der vil i 2024 ske en ombygning af Skuldelev varmeværk. Dette sker for at fremtidssikre værket, og dermed sikre stabil og rentabel levering af varme til alle byens borgere.
Byggeriet er i overordnede træk beskrevet nedenfor. Der vil løbende komme opdateringer her på hjemmesiden, efterhånden som byggeriet skrider fremad. Derudover vil der i løbet af foråret indkaldes til et informations møde for alle andelshavere, hvor man kan blive klogere, samt stille spørgsmål til byggeriet.

Ny rørpakke

Rørpakken på værket benyttes til at kontrollere varmeproduktionen, og sikre at der er et optimalt samspil mellem de forskellige varmekilder. I forbindelse med byggeriet laves der en stor ændring i den nuværende rørpakke, for at sikre at varmeproduktionen kan kontrolleres korrekt, hvilket ikke altid er tilfældet med de nuværende rør. Samtidig klargøres rørene også til at der kan kobles en ny akkumuleringstank, og el kedler på værket.

Ny tank

Den gamle lille akkumuleringstank nedtages, og en ny sættes op. Den gamle tank stammer tilbage fra da varmeværket oprindeligt blev bygget, og har i mange år ikke kunnet udnyttes. Der opsættes derfor en ny tank magen til den store tank der allerede findes på værket. Med denne nye akkumuleringstank vil det være muligt at lagre mere varme, hvilket betyder at solfangerne kan udnyttes 100%, samt det muliggør bedre udnyttelse af de perioder hvor der kan produceres billig varme, da dette kan oplagres længere.

El kedler

Der opsættes nye el kedler på værket til producering af varme. Med installation af nye el kedler, vil værket kunne producere varme på 4 forskellige måder. Dette muliggør i samspil med den nye tank, at varmen kan produceres der hvor den produceres billigt. Derudover sikre det værket mod nedbrud, da et nedbrud på en varmekilde, kan kompenseres af de resterende varmekilder.
Arbejdet med at afmontere eksisterende rørsystem er i gang