Generalforsamling 2020

5. september 2020

Medbring regnskab

Regnskabet omdeles sammen med indkaldelsen.

Man skal derfor huske ved medbringe regnskabet til generalforsamlingen. 

 

Tilmelding

Det anbefales på grund af CORONA, at kun en person deltager fra hver husstand

Ordinær generalforsamling 2020

Tilmelding kræves på grund af CORONA. Tilmelding senest den 25. september 2019.

Ordinær generalforsamling afholdes

tirsdag den 29. september 2020 kl. 19.00

i Festlokalet, Egevej 1, Skuldelev, 4050 Skibby

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning for det forløbne regnskabsår

3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse

4. Budget for indeværende driftsår fremlægges

5. Forslag fra bestyrelsen, herunder investeringsplan for kommende år

6. Indkomne forslag fra andelshavere

7. valg af bestyrelse

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen

9. Valg af revisor

10. Eventuelt

På valg er

Bestyrelsesmedlemmer

Kasserer Inge-Lise Hansen

Næstformand Henrik Biehl

Medlem Niels L. Pederesen

Suppleanter til bestyrelsen

1. Povl Hasfeldt

2. Bente Vivian Andersen

Revisor

Poul Wisneiwski, Beierholm Roskilde

Ny Driftsansvarlig

På generalforsamlingen vil den nye driftsleder Casper Larsen blive præsenteret